DiskGenius软件可以执行如下与文件有关的操作:

  1、显示分区(卷)内的文件列表
        2、文件预览
        3、从分区复制文件
        4、复制文件到当前分区
        5、强制删除文件
        6、彻底删除文件
        7、建立文件夹
        8、误删除或误格式化后的文件恢复
        9、保存文件恢复进度
        10、按指定文件类型恢复文件

    已删除文件恢复请参阅“文件恢复”。

版权所有 © 2010-2020 易数科技    冀ICP备05002509号-2   公网安备冀公网安备 13030202002622号

易数官方微信

易数官方微博